Ara
Close this search box.

Amerika’da Ara Seçimler

Ara seçimler yapıldı ve Cumhuriyetçiler sildi süpürdü.

Obama’nın seçim kazanmış olduğu eyaletlerde dahi Demokratların bűyűk kan kaybına uğrayarak yaşadıkları hezimet sonrası, parti’yi daha zor gűnler bekliyor.
Bu zarardan en çok etkilenecek isimlerin başında ise ismi 2016 Başkanlık seçimlerinde geçen Hillary Clinton’ın olacağı kesin.
Başkan Obama seçim őncesi yaptığı konuşmalarda inandığı ve izleyeceği politikaları en iyi uygulayacak isimlerin aday olduğunu, kendisini desteklemek isteyenlerin bu adayları desteklemeleri gereğini ifade ederek oy istemişti. Beni seven benim adaylarıma oy versin yaklaşımı ne derece işe yaradı?
Sonuçlar gősterdiki Obama’yı destekleyenlerin sayısı oldukça dűşűk. Obama őnűműzdeki 2 seneyi muhaliflerin çoğunluğu sağladığı GOP yani ”bizim eski parti” şeklinde tabir edilen Cumhuriyetçilerle geçirmek zorunda ve işi hiç de kolay değil.
Demokratlar içinde sőz sahibi olan ve Cumhuriyetçilerin yasa tasarılarının karşısında bir duvar oluşturan Demokrat Parti çoğunluk lideri Harry Reid (Nevada) gibi isimlerin seçimi kaybetmelerinin yanı sıra Bill Clinton gibi bir ismin uğraşlarına rağmen Louisiana, Arkansas, North Carolina, Kentucky ve Georgia gibi eyaletler incelendiğinde Demokratların ne kadar kan kaybettiğini açıkça gősteriyor.
2010 senesinde emekli olan Temsilciler Meclisi űyesi Marion Berry (Arkansas) Başkan Obama’yı uyararak űzerinde çalışılan sağlık reformunun 1993 senesinde Hillary Clinton’un yaptığı reforma çok benzediği, bu çalışmada Demokratların tam 54 sandalye kaybettiğini sőylemişti. Bu uyarıyı çok ciddiye almadan çalışmalarını sűrdűren ve biraz da olgunlaşmadan uygulamaya koyan Obama yőnetiminde Demokratlar bu seçimde 63 sandalye kaybetmiş oldu.
Bu seçimler sonrası ortaya çikan bazı isimleri incelemek de fayda var. Bizdeki Meclis Başkanlığı gibi gőrebileceğimiz makamın yani Amerika Temsilciler Meclisi sőzcűsű olan Boehner’in “artık kongre çalışmaya başlayabilir” ifadeleri rővanş maçına hazırlanana bir boksőrű andırmakta. Sőzde soykırım tasarıları konusunda Tűrkiye lehine açıklamaları bulunan Boehner Cumhuriyetçiler içerisinde son derece etkili bir isim.
Bu sonuçların alınmasında Demokratların yabancılarla ilgili kanun tasarısı çalışmaları, dış politika zafiyetleri ve sağlık reform çalışmaları gőze çarpan ilk maddeler.
Tűrkiye’yi de ilgilendiren sonuçların en őnemlisi ise Senato’da Dış Ílişkiler Komisyonu Başkanı, katıksız bir Tűrk dűşmanı olan Menendez koltuğunu sőzde soykırim tasarılarına karşı çıkan ve geçtiğimiz seçimleri %30 karşı %65’lik bir oranla kazanan Bob Corker’ın (Tennessee) gelmesi.
Kentucky Senatőrű Mitch McConnell bu seçimle beraber tam 6. kez seçim kazanmış oldu. McConnell ismini bundan sonra çok daha fazla duyacağız, zira Cumhuriyetçilerin Senato çoğunluk lideri artık McConell olacak. Obama’nın ısrarla geri gőnderdiği kanun tasarılarının ardındaki en őnemli isimlerden biri olan McConnell’ın, Cumhuriyetçilerin bu bűyűk başarıları ve Demokratların hezimeti sonrası Obama ile nasıl bir ilişki geliştireceği merak konusu.
New Jersey Eyalet Valisi Chris Christie’nin ismi geçen seçimlerde Başkanlık ve Başkan yardımcılığı için en çok konuşulan aday adaylarının başında geliyordu. Ara seçimlerde New Jersey eyaletinde seçim yoktu. Vali Christie őzellikle kőprű skandalı ismiyle anılan ve Demokrat yőneticilerin tepkisini çekmek için George Washington kőprűsűnűn bazı şeritlerini kapatarak trafiği yoğunlaştıran bir senaryo ile bağdaştırılarak popűleritesini sekteye uğratmıştı. Cumhuriyetçi Valilerin seçilmesinde sorumlu olarak parti içinde gőrev alan Christie őzellikle Cumhuriyetçilerin sıkıntı yaşadığı Florida ve Wisconsin başta olmak űzere Demokratların kuvvetli olduğu Maryland ve Ilinois’de alınan başarılı sonuçlarla parti içerisinde son derece őnemli bir isim olduğunu gősterdi.
Rand Paul, Cumhuriyetçilerin içindeki en popular isimlerden birisi olan Paul Senato’ya meşhur çay partisi toplantılarının destekçileri ve kalbi Cumhuriyetçi Parti için atan gőnűllűlerin desteğiyle geldi. Çay partisi terimi aslında bu ismi Íngiliz baskılarına karşı yapılan ve Amerikan bağımsızlık savaşının başlamasına sebebiyet veren protestolardan alıyor. Paul őzellikle North Carolina, Alaska ve Kansas’da yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
2016’da yapılacak olan genel seçimler için hala ismi geçen politikacılardan birisi de 2008’de aday adaylığını kaybeden, 2012 adaylığı kazanıp genel seçimi kaybeden Mitt Romney. Romney bu seçimlerde de 27 değişik eyaleti ziyaret ederek bu sonuçların alınmasında söz sahibi olan isimlerden biri.
Her ülke kendisi için en doğruyu yapmakla yükümlüdür.
Türkiye için de őnemli olan Amerika’nın veya başka ülkelerin değil, Türkiye’nin Türkiye için ne yapacağıdır. Íste bu yűzden Türkiye, dűnyada yadsınamayacak ağırlığı bulunan Amerika Birleşik Devletleri’nin 2016 Başkanlık seçimlerini ve Amerika ile nasıl bir ilişki kurmak istediğini düşünmek ve şimdiden bazı planlar yapmak durumundadır.

Bu yazıyı paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Kaya Boztepe

Kaya Boztepe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir