Ara
Close this search box.

% 52’Nin Gerçek Nedeni

Her iki yılda bir “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” adı altında araştırma yapan bir firma var.

Tűrkiye’nin 7 değişik bőlgesinden 14 yaş űstű yaklaşık 16,000 kişiyle yapılan bu araştırmada AKP’nin almış olduğu %52’lik oy oranını son derece net bir şekilde açıklayan çarpıcı sonuçlar var.

Yapılan araştırmada en çok sevdiğim şey televizyon izlemek diyenlerin oranı % 84!

Bunların % 77’si yerli dizi izlerken yarıya yakını ne çıkarsa onu izlerim diyor.

Hiç yurt dışına tatil yapmadım diyenler, sıkı durun: % 94.

Hiç yurt içinde tatil yapmadım diyenler ise % 45!

Durun daha yeni başladık.

Kurtuluş műcadelesi sonunda Ankara gibi bir bozkır’da orman çiftliği kuran, yol, elektirik, su, kőprű, iğne, iplik yokken, doktor, műhendis, hemşire, őğretmen, meslek sahibi yokken, okuma yazma oranın % 3’lerde sűrűndűğű bir űlkede Devlet Opera ve Balesi’nin kurulması çalışmalarını başlatan, yurt dışına yűksek őgrenim gőrmeleri için bizzat, tek, tek tespit edip őğrenci gőnderen Atatűrk’űn ruhu şad olsun:

Opera ve Bale’ye hiç gitmedim diyenlerin oranı % 96! Yazı ile yűzde doksan altı.

Hiç tiyatro gőrmedim diyen bir % 80 nűfus var.

Hayatında hiç konsere gitmemiş % 73, hiç SÍNEMAYA gitmemişlerin oranı ise % 56.

Nűfusun yarıya yakını hiç kitap okumuyor, műzik ve radyo dinlemiyor, gazete okumuyor!

Ínternet’de sőrf yapmanın ne olduğunu bilmeyenlerin oranı % 68.

Araştırmaya katılan kadın ve erkekler gereğinde kadına tokat atılmasının őnemine inanıyorlar.

Őgrenciler tűrban taksın, ben dinin gereklerini yerine getiriyorum diyenlerin oranı % 71.

Kadınların % 60’ı dışarı çıkarken başlarını őrtűyorlar, erkeklerin % 56’sı ise bunun çok őnemli olduğunu dűşűnűyor.

Erkeklerin % 70’i, kadınların % 57’si çalışmak için erkeğin onayının “ŞART” olduğunu sőylűyor.

% 61 medya’da sansűrűn ve internet’i kapatmanın normal olduğunu sőylűyor.

Vesikalık hariç hiç fotoğraf çektirmemiş bir % 56’ı var bu űlkede.

Yani savunmaya çalıştığımız Atatűrk Tűrkiye’sinin durumu budur.

Bu yazıyı okuyup őnemini kavrayabilecek insanlar koca bir kazan suyun űzerine dőkűlen zeytinyağı’nın oluşturduğu ince tabaka.

Ve işte bu yűzden yırtınıp duruyorum:

Malzeme bu!

Yani?

Oyunu kurallarına gőre oynamak ve bunları dűşűnerek őrgűtlenmek lazım.

Bugűnűn dűnyasında elinizdeki malın tanıtımını en iyi şekilde yapması gereken bir reklam ajansı gibi çalışmak lazım.

Cennet’i vaad ederek.

Eyyyy diye hőnkűren insanların pirim yapması, 10 sene őnce sinek avlarken şimdi karunlar gibi zengin olmaları, kőműrle, makarnayla oy toplamaları, % 52’lik oy oranı sizi gerçekten şaşırtıyor mu?

Kıssadan hisse:

Műslűman mahallesinde salyangoz satılmaz.

Teşhis doğru olmazsa tedavi sonuç vermez.

Akıllı, planlı ve örgütlü çalışmadan bir adım yol gidemeyiz.

Kaya Boztepe

Bu yazıyı paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Kaya Boztepe

Kaya Boztepe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir